Betaalbare B2B led-verlichting

Onafhankelijk advies

AL LED verlichting aanspreekpunt

Kennisbank

Welkom bij de kennisbank van Al Ledverlichting. Hier vind u veel gebruikte technische termen die gebruikt worden.


AL LED verlichting lichtplan

Lichtplan

In een lichtplan wordt de verlichting installatie ontworpen alle eisen en voorwaarden worden in het ontwerp verwerkt. Dit resulteert uiteindelijk in een ontwerp die representatief is energiezuinig en met LED verlichting een bedrijfszekere moderne installatie oplevert.

Aanwezigheidsdetectie

Dit is een sensor die beweging waarneemt en daarop een signaal stuurt naar verlichting of beveiligingssysteem. Door deze sensoren toe te passen is veel energie te besparen. Ook werkt het afschrikwekkend als beveiliging van het buitenterrein

ATEX explosieveilig

ATEX  is de franse benaming voor ATmosphères EXplosibles en wordt gebruikt als Europese richtlijn op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Color Rending Index CRI /kleurweergave

De Nederlandse term hiervoor is kleurweergave en in  het verleden aangeven als RA. De kleurweergave index van een lichtbron is een index voor de kwaliteit van kleurweergave van door die lichtbron belichte objecten vergeleken met de kleurweergave van dezelfde objecten belicht door een zwarte straler met dezelfde kleurtemperatuur als de te kwalificeren lichtbron.

Energiebesparing calculatie

Een  berekening waarin berekend wordt hoeveel energie bespaart wordt in kWh en in euro’s tevens bereken wij ook hoeveel CO2 uitstoot bespaart wordt. Het toegepaste rekenmodel berekend tevens de eventuele EIA .

Energie Investering Aftrek

Kijk op:

www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/energie-investeringsaftrek/ondernemers

Flicker free

 

Gasontladingslamp

Dit is een lichtbron waarin licht wordt gemaakt met behulp van een elektrische stroom door een geïoniseerd gas te sturen.  Bijzonder hier is dat bij dit type lampen dat de elektriciteit vloeit door een stof doe slechts door bijzondere omstandigheden geleidend kan worden gemaakt.

Halogeen lamp

Een halogeenlamp is een gloeilamp waarvan de ballon gevuld is met een inert gas onder hoge druk. Aan dit gas wordt een kleine hoeveelheid halogeen toegevoegd

IP xx

IP staat voor International Protection Rating en is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische  of elektronische apparatuur tegen eigen schade voor gebruik in vijandige omgevingen en tegen eventueel gevaar voor gebruikers

Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen
Op de plaats van de x kan het tweede cijfer gedacht worden, ook kan met de ‘x’ bedoeld worden dat de bescherming tegen vocht niet van belang is.

IP

Bescherming tegen

Betekenis

0x Geen bescherming
1x Grote voorwerpen Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm
2x Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig alleen voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm
3x Kleine voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig alleen voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
4x Spitse voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
5x Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stof maar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6x Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

Beschermingsgraad tegen vocht
Ter informatie zijn de vergelijkbare Japanse Industriële Standaard (JIS) en IEC benamingen opgenomen. Op de plaats van de x moet het eerste cijfer gedacht worden.

IP

JIS

IEC

Klasse

Betekenis

0 JIS 0 IP-x0 Geen Geen bescherming
1 JIS 1 IP-x1 Drupdicht Type I Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels
2 JIS 2 IP-x2 Drupdicht Type II Geen schade indien onderhevig aan vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat.
3 JIS 3 IP-x3 Spatdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
4 JIS 4 IP-x4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
5 JIS 5 IP-x5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
6 JIS 6 IP-x6 Waterbestendig Geen waterindringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
7 JIS 7 IP-x7 Dompeldicht Geen waterindringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
8 JIS 8 IP-x8 Waterdicht Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
9 JIS 9 IP-x9 Vochtdicht Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

LED= light emitted diode 

Een led is een elektronische halfgeleidercomponent opgebouwd uit een diode die bij stroomdoorgang in de doorlaatrichting licht uitstraalt. Dit kan zichtbaar licht in diverse kleuren zijn.

Lichtadvies

Een doordacht plan waar rekening gehouden wordt met architectuur, stijl van interieur/exterieur, functie van het licht, normen, regels en de gebruikers van de ruimte, budget, duurzaamheid, milieu aspecten. Al deze punten worden samengebracht tot een geheel wat het lichtadvies omvat.

Lichtberekening

In een lichtberekening wordt de verwachte lichtbeeld gesimuleerd. Zo kan er berekend worden hoeveel verlichting nodig is om aan de minimale eisen van de opdracht te voldoen. Voldoende licht erg belangrijk het beïnvloedt de arbeidsproductiviteit en de welzijn van mens en dier.

Lichtberekeningsprogramma

Een effectief hulpmiddel om tot een gedegen lichtadvies te komen. Veel toegepaste programma’s zijn Dialux en Relux.

Lichtkleur

De kleur van het weergegeven licht wordt uitgedrukt in een getal graden Kelvin. Veel voorkomende lichtkleuren zijn 2700K, 3000K,4000K, 6000K
Lumen

Lumen staat voor de eenheid voor lichtstroom. De lumen is een maat voor de totale hoeveelheid zichtbaar licht die een lichtbron in alle richtingen uitstraalt.

Lumen per watt

Hier wordt weergegeven hoeveel lumen per watt produceert. Hoe meer lumen per watt geproduceerd wordt hoe efficiënter de lamp is.

Lux

De Lux is de eenheid van verlichtingssterkte: 1 lux is de verlichtingssterkte voortgebracht door een lichtbron met een lichtsterkte van 1 candela op een oppervlak  op de lichtstralen op een afstand van 1 meter van de bron.

Smart lighting

Ook wel slimme verlichting genoemd en kan veel energie besparen.
Door het toepassen van sensoren als bewegingsmelders, daglicht sensoren en een besturingsprogramma kunnen we de verlichting programmeren. Zo kan je regelen dat het licht gedimd wordt als er veel daglicht binnen komt of dat het licht s-ochtend automatisch aangaat/uitgaat. Er zijn eenvoudige en zeer complexe systemen.

Stekkerklaar

Armaturen worden uitgevoerd met aansluitsnoer en stekker.

Terugverdientijd LED verlichting

Door de energiebesparing die te behalen is met LED verlichting ten opzichte van conventionele is veel geld te besparen. Aan de hand van deze besparing is de terugverdientijd te berekenen ook wel bekend als Return Of Investment (ROI).

TL lamp / PL lamp 

TL staat voor Fluorescentielamp, het is een lamp van een fluorescerende laag onder invloed van ultraviolette stralen die opgewekt worden door gasontlading in de lamp.

UGR : staat voor Unified Glare Rate

Deze term verteld wat de verblindingsfactor is van een verlichtingsarmatuur onder een bepaalde hoek. Dit wordt uitgedrukt in een getal en het UGR getal moet een zo laag mogelijke waarde hebben. Als norm wordt gehanteerd UGR <19 is geschikt voor beeldschermen, UGR > 20 is geschikt voor algemene toepassingen.

Wilt u meer weten neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij vertellen u graag wat voor u de beste oplossing is.


Naar contact

0

Geen producten in de winkelwagen.